2007 m. lapkričio 11 d., sekmadienis

Lietuvių moterų sąjungai - 100 metų

 Čia matote dailininko Antano R. Šakalio kartu su Jonu Jarmalavičiumi išleistą voką minint lietuvių moterų veiklos šimtmetį. Panaudota žymaus Grafiko

A.Galdiko
vinjetė. Vokas anspauduotas tradiciniu "Filop 100" spaudu.


Tai lietuvių katalikių moterų draugija. Daugiausia reiškėsi kultūrinėje ir švietėjiškoje veikloje. Šioa sąjungos veikloje dalyvavo daug žymių veikėjų: Gabrielė Petkevičaitė - Bitė, Sofija Čiurlionienė - Kymantaitė, Ona Pleirytė Puidienė (Vaidilutė), Julija Žymantienė (Žemaitė).
Šiuo metu atkurtai Lietuvos moterų sąjungai vadovauja žymi mokslininkė, visuomeninkė Ona Voverienė

 

Komentarų nėra:

My "Galerija" Blogroll