2008 m. sausio 31 d., ketvirtadienis

Filop naujienos. Vokas skirtas Antano Maceinos atminimui.

Antanas Maceina - krikščioniškojo egzistencializmo filosofas ir poetas.


Sausio 27 d. sukanka šimtas metų kai gimė filosofas bei poetas Antanas Maceina. Šia proga tinklalapyje "Bernardinai" patalpinta gan išsami jo biografija.

„Esu aš juodas bokšto kryžius,
Juoda naktim pasviręs ir palūžęs.
Iš seno vieškelio vėlai sugrįžęs,
Deduosi daiktus į kelionę naują
Ir lyg paklydęs varpo dūžis
Iš nežinios į nežinią keliauju“.

(„Biografija“).......

2008 m. sausio 21 d., pirmadienis

2008 m. sausio 15 d., antradienis

Filop Naujienos.Nauji Antano R. Šakalio vokaiStambesniu planu vokus galima pažiūrėti filop galerijoje

2008 m. sausio 8 d., antradienis

Nauji Jono Jarmolavičiaus ir Antano R. Šakalio vokai


Degučių bažnyčia. 1757


Šiaudinės bažnyčia.1775


Užvenčio bažnyčia. 1703


Antazavės bažnyčia. 1794


Inturkės bažnyčia. 1855


Prienų bažnyčia. 1750


Vincas Mykolaitis - Putinas 1893 01 06 - 1967 06 07
Poetas, prozininkas, dramaturgas, filosofijos daktaras, literatūros tyrinėtojas


Antanas Šimkus 1908 01 06 - 1944 09 09
Nusipelnęs mokytojas,Klaipėdos mokytojų instituto 1946 m. ir KPI Klaipėdos vakarinio skyriaus 1959 m. organizatorius - pirmasis direktorius bei fizikos - matematikos katedros dekanas, aktyvus visuomenės veikėjas, uoliai talkininkavo Klaipėdos sugriauto miesto atstatyme

2008 m. sausio 6 d., sekmadienis

Antano R. Šakalio vokas skirtas Broniaus Kazio Balučio atminimuiBronius Kazys Balutis ( 1880 - 1967 )
Lietuvos valstybės ir Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas, diplomatas, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius

My "Galerija" Blogroll