2008 m. gegužės 29 d., ketvirtadienis

2008 m. gegužės 13 d., antradienis

Lietuvos jubiliejams - nauji vokai ir pašto ženklai

Čikagoje leidžiamo laikraščio "Draugas" 2008 03 19 dienos Violetos Rutkauskienės straipsnis.


Vokai, pasiekę Lietuvą, su straipsnyje aprašytais ženklais:


Ir A.Šakalio vokas paminintis Filatelistų draugijos "Lietuva" šešiasdešimtmetį

2008 metų balandžio menesio vokai


Kunigas Juozas Tumas - Vaižgantas
1869 09 20 - 1933 04 29
Rašytojas, publicistas, docentas, lietuvių krikščionių demokratų sąjungos steigėjas.


Strazdas, Strazdelis, Antanas Drazdauskas,
1760 03 09 - 1833 04 23
Kunigas ir poetas, kurio eilės artimos liaudies dainoms.
Filatelistų draugijai "Lietuva" - 60
Vilius Bražėnas
Vienas žymiausių Amerikos ir Lietuvos veikėjų, pasaulinio garso publicistas, antikomunistas, nagrinėjantis globalizmo problemas, rašytojas, feljetonistas, skautas, karininkas, solistas.


Globalizacijos problemos

My "Galerija" Blogroll