2008 m. gegužės 13 d., antradienis

2008 metų balandžio menesio vokai


Kunigas Juozas Tumas - Vaižgantas
1869 09 20 - 1933 04 29
Rašytojas, publicistas, docentas, lietuvių krikščionių demokratų sąjungos steigėjas.


Strazdas, Strazdelis, Antanas Drazdauskas,
1760 03 09 - 1833 04 23
Kunigas ir poetas, kurio eilės artimos liaudies dainoms.
Filatelistų draugijai "Lietuva" - 60
Vilius Bražėnas
Vienas žymiausių Amerikos ir Lietuvos veikėjų, pasaulinio garso publicistas, antikomunistas, nagrinėjantis globalizmo problemas, rašytojas, feljetonistas, skautas, karininkas, solistas.


Globalizacijos problemos

Komentarų nėra:

My "Galerija" Blogroll