2008 m. sausio 8 d., antradienis

Nauji Jono Jarmolavičiaus ir Antano R. Šakalio vokai


Degučių bažnyčia. 1757


Šiaudinės bažnyčia.1775


Užvenčio bažnyčia. 1703


Antazavės bažnyčia. 1794


Inturkės bažnyčia. 1855


Prienų bažnyčia. 1750


Vincas Mykolaitis - Putinas 1893 01 06 - 1967 06 07
Poetas, prozininkas, dramaturgas, filosofijos daktaras, literatūros tyrinėtojas


Antanas Šimkus 1908 01 06 - 1944 09 09
Nusipelnęs mokytojas,Klaipėdos mokytojų instituto 1946 m. ir KPI Klaipėdos vakarinio skyriaus 1959 m. organizatorius - pirmasis direktorius bei fizikos - matematikos katedros dekanas, aktyvus visuomenės veikėjas, uoliai talkininkavo Klaipėdos sugriauto miesto atstatyme

Komentarų nėra:

My "Galerija" Blogroll