2008 m. kovo 15 d., šeštadienis

Nauji Filop vokai 2008 kovas

A. Ramanauskas - Vanagas 1918 03 06 - 1957 11 29
Brigados generolas, partizanas nuo 1945 m. Dainavos apygardos vadas, vėliau Pietų Lietuvos partizanų sryties vadas. Po 1949 m. paskirtas LLKS Gynybos pajėgų vadu. 1956 m. Kaune suimtas ir po kankinimų sušaudytas. Apdovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnio Laisvės Kovos kryžiais (1950 m.), Vyčio Kryžiaus 2-ojo ir 1-ojo laipsnio ordinais (po mirties 1998 m.).


Filop tinklalapis

Adolfas Raulinaitis 1903 03 09 - 1987 09 06
Architektūros istorikas, germanistas, poliglotas (13 kalbų). Studijavo Grenoblyje, Berlyne, Rygoje. Rašytojas, visuomenės veikėjas, bibliofilas. Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Šiaulių skyriaus pirmininkas. Vorkutos gulago kalinys (1944 - 1953 m.)


Filop tinklalapisFilop tinklalapis

Komentarų nėra:

My "Galerija" Blogroll